| دیدار | جشنواره ملی ایده پروری در حوزه گردشگری

دیدار 2، دومین دوره جشنواره ملی ایده پروری در حوزه گردشگری است که به میزبانی مشهد مقدس در حال برگزاری است.

شاخص های ارزیابی و جوایز جشنواره

سایـر جوایـز همچون تخصیص اعتبار برای حضور در دوره شتاب، اقامت در مراکز بوم گردی، کمک هزینه سفر و دیگر موارد در حال رایزنی و نهایی سازی است.

برنامه اجرایی جشنواره

• فراخوان و آغاز اطلاع رسانی عمومی | 27 دی

• ثبت نام از متقاضیان از طریق سایت جشنواره | 28 دی تا 19 بهمن

• ارزیابی اولیه ایده¬ها | 20 الی 23 بهمن

• اعلام فهرست گروه¬های راه¬یافته به مرحله بعد | 24 بهمن

• برگزاری جلسه توجیهی برای گروه¬های منتخب و آموزش بوم کسب وکار | 27 بهمن

• اجرای رویداد 3 روزه استارت آپ ویکند | 1، 2 و 3 اسفند

• برگزاری مراسم اختتامیه و اعلام گروه¬های برتر | 3 اسفند

مقالات

دومین دوره جشنواره ملی گردشگری در حوزه گردشگری

دیدار 2، دومین دوره جشنواره ملی ایده پروری در حوزه گردشگری است که به میزبانی مشهد مقدس در حال برگزاری است.

ادامه مطلب