ثبت نام در جشنواره

مشخصات سرگروه:

کد ملی *
نام *
نام خانوادگی *
شغل *
تحصیلات *
رشته تحصیلی *
شهر محل سکونت *
تلفن همراه *
تلفن ثابت *
پست الکترونیک *
نحوه آشنایی با رویداد *
نام و نام خانوادگی عضو دوم *
مدرک رشته تحصیلی عضو دوم *
نام و نام خانوادگی عضو سوم
مدرک و رشته تحصیلی عضو سوم
نام و نام خانوادگی عضو چهارم
مدرک و رشته تحصیلی عضو چهارم
نام و نام خانوادگی عضو پنجم
مدرک و رشته تحصیلی عضو پنجم
موضوع ایده *
عنوان طرح،ایده یا محصول *
توضیح کوتاهی درباره طرح،ایده یا محصول *
نام گروه *

لطفا قبل از ثبت اطلاعات "شرایط و راهنمای ثبت نام" را مطالعه فرمایید؛ پس از تکمیل ثبت نام امکان اصلاح اطلاعات وجود ندارد و در صورت نیاز باید از ابتدا فرم را تکمیل نمایید.